Leadership Development

leadership developmentBagaman ang ilan sa mga tao ay tinatrato ang tuntunin nang pamamahala at pamumuno na magkasingkahulugan, ang dalawang ito ay dapat na nakikilala. As a matter of fact, maaring magkaroon ng mga leaders of completely unorganized groups. Sa kabilang banda, there can be managers, as conceived here, only where organized structures create roles.

Ang paghihiwalay ng pamumuno mula sa pamamahala ay may mahalagang Analytical advantages. It permits leadership to be singled out for study without the encumbrance of qualifications na may kaugnayan sa mga mas pangkalahatang mga isyu sa pamamahala.

To clarify, leadership ay tiyak na isang mahalagang aspeto ng pamamahala. Ang kakayahang mamuno effectively is one of the keys to being an effective manager; also, undertaking the other essentials of managing – doing the entire managerial job – ay may isang mahalagang epekto sa pagtiyak na ang isang manager ay magiging isang epektibong leader. Ang mga managers ay dapat na i-exercise ang lahat ng functions ng kanilan mga role in order to combine human and material resources to achieve objectives. Ang susi sa paggawa nito ay ang pagkakaroon ng isang malinaw na role at isang antas ng pagpapasya or authority to support the manager’s actions.

Ang essence ng leadership ay Followership. In other words, ito ay ang pagpayag ng ibang mga tao to follow that makes a person a leader. Moreover, ang mga tao ay may posibilidad to follow those whom they see as providing a means of achieving their desires, wants and needs. Ang leadership at motivation are closely interconnected. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa motivation, ang isa sa pinahahalagahan ng mas mahusay ay kung ano ang gusto ng mga tao at kung bakit sila kumikilos ng tulad ng ginagawa nila. Also, leaders may not only respond to subordinates’ motivations but also arouse or dampen them sa pamamagitan ng organizational climate they develop. Ang parehong factors na ito ay bilang na mahalaga sa leadership as they are to management.

Leadership can be defined as influence, that is, the art of influencing people so that they will strive willingly and enthusiastically toward the achievement of group goals. Ideally, people should be encouraged to develop not only a willingness to work but also a willingness to work with passion and confidence.

You may also like...

Leave a Reply