Leadership Basics

leadership

Isang mahusay na ulap ng magulong pag-uusap, debate, at junk theory pumapaikot sa idea ng leadership, kung ano ito, sinong gumawa nito, at kung paano gawin ito ng maayos. Ngunit kung bago ka lamang na-promote or sa business mo, at ikaw ay responsible sa isang group sa una pa lamang na pagkakataon, may mga ilang mga bagay kang dapat malaman tungkol sa pamumuno or leadership.

Kapag ikaw ay na-promote or pumasok sa pagnenegosyo at naging responsible for the performance of a group you become a leader. Ngunit hindi ka sumailalim sa isang magical change. Sa katunayan, it will probably take you over a year upang ganap na ayosin ang iyong bagong tungkolin.

Kapag ikaw ay naging isang leader na your power actually goes down. Bilang isang indibibwal na contributor, you have to decide to work harder, mas mahaba or mas matalinong pamamaraan to improve performance. Kapag ikaw ay responsible na for the performance of a group, ang iyong group ay ang iyong destiny. They choose whether to act or not.

When you become a leader, your influence goes up. The people who work for you pay attention to what you say and do. They adjust their behavior accordingly.

The result is that you use your behavior (what you say and do) to influence the behavior of the people who work for you to achieve a defined objective.

Achieving the objective is part of your job as a leader. The other part is caring for your people.

It may be possible to achieve good short term results ng walang pagpapahalaga sa iyong mga tao. But you can’t achieve long term success for you or your company/business ng hindi handa sa pakikipagtulungan sa mga pinakamahusay at mahuhusay na taong maari mong makita.

At the end of the day, you can measure your leadership based on those two standards. Did we accomplish the mission? Are the members of my group better off today than yesterday?

You can find out more about all of this and learn it almost effortlessly from my book, Becoming a Great Leader in Business: The One-on-One Part of Leadership.

PS. Ano ang natutunan mo sa post na ito?

You may also like...

Leave a Reply